TO BE fe’li haqida tushuncha

To be fe’llari am, is, are bo`lib, bo’lmoq ma’nosini beradi va quyidagi holatlarda ishlatiladi:

  • Ismlarni aytishda (name):

I am Kate. Men Keytman

  • Yoshni aytishda (age) :     

I am 25. Men 25 yoshdaman.

  • Kasbi yoki kim ekanligini aytishda (occupation) :

I am a student. Men talabaman.

  • Qayerda yoki qayerdan ekanligini aytganda (location) :

I am from Rome. Men Rimdanman.

  • Sifatlar ishlatilgan gaplarda (with adjectives):

She is short. U past bo’yli.

Formasi:

(+)(-)(?)
I am happy
You are happy
He is happy
She is happy
It is happy
We are happy
You are happy
They are happy
I am not happy
You are not happy
He is happy
She is not happy
It is not happy
We are not happy
You are not happy
They are not happy
Am I happy?
Are you happy?
Is he happy?
Is she happy?
Is it happy?
Are we happy?
Are you happy?
Are they happy?


⇾O’tgan zamonda  am va is – was ga aylanadi:
I was a pupil.
Men o’quvchi edim.

are – were ga aylanadi:
We were late.
Biz kechikkan edik.

⇾Kelasi zamonda am, is, are – will be ga aylanadi:
She will be an artist.
U rassom bo’ladi.

I will be in New York.
Men Nyu Yorkda bo’laman.